Insikter som gör skillnad

 

Försäljning, ledarskap och kultur

Softskill är en konsultbyrå som hjälper ledningsgrupper, chefer och organisationer att bromsa upp för nya insikter och klokare beslut som river murar och vänder på pyramider.

 

Softskill använder en kvalitativ metodik för träffsäker nulägesanalys och anpassade insatser. Metodiken stärker ansvarstagande, arbetsglädje och samarbete. Målet är bl.a. att utveckla förtroendefulla relationer, psykologisk trygghet och tolerans för oliktänkande.

Citat från kunduppdrag

 

"Ögonöppnare, drivkraft och vägutstakare"

 

"Kundanpassning och förståelse på djupet"

 

"Smidighet, noggrannhet och kvalitet"

 

"Tid för reflektion, perspektiv och struktur"

 

"Bestående effekt"