Kundexempel

Företagsutveckling med Livallco Stål

Anders Norlander

VD, Livallco Stål AB

 

Med entusiasm satte sig Fredrik in i vårt företag och kunde förstå och utläsa de problem som fanns i organisationen. Alla medarbetare har uppskattat hans stora engagemang och den lättsamma kommunikation vi har haft i grupp och individuellt. Kan verkligen rekommendera Fredrik.

Coaching på Nordic Biomarker

Caroline Åhman

Produktionschef, Nordic Biomarker

 

Jag anlitade Fredrik Hörlyk som coach. Resultatet blev att jag fick mer förståelse för hur jag själv fungerar i olika situationer och vad som driver mig/vad som hindrar mig och hur jag kan hantera det. Fredrik hjälpte mig bli den bästa versionen av mig själv, både för min skull att jag skulle trivas i rollen och för företagets skull, så att jag skulle fungera bra med övriga och prestera bra på samma gång. 

Utvecklingsdag med Alingsås Energi

Rickard Bern

VD, Alingsås Energi

 

Proffsig och lyhörd partner som med stort engagemang och vilja lyssnade in och skapade ett riktigt bra upplägg kring hållbart arbetsliv under vår utvecklingsdag med företaget. Blandningen mellan kreativa övningar och upplevelsebaserat lärande tillsammans med en avvägd och välorganiserad dag bidrog till att vi fick ny energi och kunde stärka oss tillsammans. Vi fick en helhet och positivt agerande både under planeringen, genomförandet och uppföljningen av dagen. Tack för gott samarbete!

Företagskultur på Miljögiraff

Maja Jacobsson

CEO, Miljögiraff

 

Vi har anlitat Fredrik för att få hjälp med att utveckla vårt företag och vår företagskultur. Han har i huvudsak hjälpt oss med erfarenhet kring ledarskap och arbetsmiljö. Eftersom vi är i en fas när vi har som ambition att växa har mycket av stödet handlat om hur vi kan skapa hanterbarhet och begriplighet för oss alla, nya som gamla, på Miljögiraff. Vi arbetar som konsulter inom hållbarhet, Fredrik har adderat ett viktigt perspektiv genom att introducera oss till Salutogent ledarskap och verktyg för hur vi kan bygga ett hållbart arbetsliv. Vi har anlitat Fredrik löpande och kommer fortsätta att göra det.

Målning, mening och motivation

Samarbete och arbetsglädje

Utveckla teamet

Våga utmana dig själv och se nya perspektiv

Alla kan måla!

Exempel på genomförda uppdrag

 

  • Drivkraftsanalys för ökad självkännedom för VD, chefer, ledningsgrupper och organisation

  • Coach för ägare av företag om ägardirektiv

  • Utveckling av organisationskultur

  • Inspiration och träning i kommunikation och empati

  • Säljcoaching och lärande för ökad konverteringsgrad för ett säkerhetsföretag 

  • Ledarskapscoaching och karriärplanering för chefer och anställda

  • Affärsutveckling av digitala produkter inom hållbarhet och Compliance 

  • Förändringsstöd av Customer Success för ett MedTech företag

  • Etablering av HR-funktion för ett MedTech företag

  • Utveckling av arbetsmiljö med bl.a. årshjul, policy, arbetsmiljöhandbok och personalhandbok