Erbjudanden

Lärande och förändring levereras som insatser anpassade till kundens utmaningar och behov.

 

Exempel på erbjudanden:

Arbetsglädje på 1 timma

Inspiration med delaktighet som utlovar insikter, engagemang och arbetsglädje. Förstå hur ni med enkla medel kan öka arbetsglädje på er arbetsplats.

Vad motiverar dig på jobbet?

Verktyg som identifierar inre drivkrafter baserat på 20 faktorer. Leder till ökad självinsikt och tolerans för oliktänkande.

Nulägesanalys

Träffsäker behovsanalys och rådgivning för organisations välmående utifrån individuella intervjuer. Unik metod med stöd från forskning. Passar bra på små som stora företag.

Ord till handling

Stöd och coaching för VD, ledningsgrupp och organisation för att gå från syfte och strategi till verkstad. Bromsar upp och utmanar till bättre beslut och konkreta handlingsplaner.

Försäljning och affärstänk

Lärande som stärker företagets affärsmannaskap, försäljning och kundrelationer. Enkla verktyg och modeller som skapar begriplighet och nytta i vardagen.

Empati & kommunikation

Kommunikation betyder att göra tillsammans. Empati bidrar till fördjupade relationer och samarbete..