Erbjudanden

Lärande och förändring anpassas till kundens utmaningar och behov

Arbetsglädje på 1 timma

Inspiration med delaktighet som utlovar insikter och engagemang. Förstå hur ni med enkla medel kan öka bestående arbetsglädje på er arbetsplats.

Vad motiverar dig på jobbet?

Verktyg som identifierar inre drivkrafter baserat på 20 faktorer. Individuellt och i grupp. Leder till ökad självkännedom och tolerans för oliktänkande.

Ansvarskultur och arbetsglädje

Genomlysning och träffsäker behovsanalys med rådgivning för ansvarskultur och välmående organisation. Unik metod med stöd från evidensbaserade modeller.

Strategi och verkstad

Stöd och coaching för VD, ledningsgrupp och organisation för att gå från ord till handling. Leder till bättre beslut och konkret handlingsplan.

Försäljning och bemötande

Lärande och verktygslåda inom affärsmannaskap, försäljning och kundbemötande. Enkla verktyg och modeller som skapar begriplighet och nytta i vardagen.

Kommunikation och samarbete

Enkla insikter om kommunikation som gör stor skillnad. EQ och fördjupande relationer utvecklar förtroende, partnerskap och lönsamhet.