Affärsidé

Softskill AB startades 2020 i syfte att ta sig an komplexa utmaningar i organisationer och finna konstruktiva lösningar som bidrar till hållbar utveckling för både människor, affärer och organisation ("Human & Business Empowerment"). Komplexa frågor har ofta relativt enkla lösningar när vi kommer till nya insikter och tankesätt.
 

Affärsidén är att, tillsammans med kund, skapa och leverera träffsäkra aktiviteter som leder till önsvärd förändring och effekt. Softskill utvecklar metodik genom ständigt lärande från varje uppdrag. Tack vare många parallella kunduppdrag och en nätverk av samarbetande expertkonsulter så uppstår synergier och kunskapsutbyten.

 

Softskill drivs av Fredrik Hörlyk som har ägnat stora delar av yrkeslivet åt teknisk mjukvara. På Softskill är det mänsklig mjukvara som gäller med fokus på ledarskap, försäljning och organisationskultur. Yrkeserfarenhet finns på LinkedIn: www.linkedin.com/in/fredrik-hörlyk/